Noves subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per l’afavoriment de la continuïtat empresarial

Publicado el 16-05-2019

Fecha de inicio: 16-05-2019

Fecha final: 16-05-2019Has comprat o tens previst comprar una empresa a la ciutat de Barcelona? Sol·licita-la i aconsegueix fins a 5.000€!

  

Destinataris:  

Persones empresàries individuals o microempreses (menys de 10 treballadors) domiciliades a la ciutat de Barcelona que adquireixin una activitat econòmica existent i en actiu a la ciutat de Barcelona en els sectors del comerç, serveis, restauració i indústria.  

El contracte de compravenda haurà de:

 

Despeses subvencionables: 

La quantia de la subvenció es calcularà tenint en compte el preu acordat en el contracte de compravenda d’una empresa en actiu. 

Les despeses subvencionables hauran d’estar degudament presentades i justificades  amb els comprovants de pagament corresponents.

 

Quantia de la subvenció: 

La quantia de la subvenció màxima serà del 50% del preu de compravenda i no superarà els 5.000 €. 

  

Termini de sol·licitud: 

Es podran presentar sol·licituds des del 20 de maig de 2019 fins el 21 de Juny de 2019. Les propostes seran estudiades per ordre de recepció de la sol·licitud, fins esgotar la partida pressupostada.

  

Documentació: 

Per a la presentació de la sol·licitud serà necessari disposar del certificat digital admès pel portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Tramitació: 

S’ha de fer de forma obligatòria al Portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona accessible al web: www.bcn.cat/tramits.html

 

Podeu trobar més informació aquí!  

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20160001217&style=empresa&language=es#datestit

 

Important: El Centre de Reempresa de Catalunya no tramitarà les sol·licituds de la subvenció. Tot i això, poseu-vos en contacte amb el vostre consultor o al 932667438 / info@reempresa.org per resoldre qualsevol dubte que tingueu. 

Informació facilitada per:

ajuntament_barcelona

Informaciones de interés