Més de 3.400 empreses “salvades” per Reempresa

Diari de Terrassa

Publicado el 21-04-2022

Fecha de inicio: 21-04-2022

Fecha final: 21-04-2022Reempresa, el mercat de compra venda de petites i mitjanes empre ses de Catalunya promogut per la patronal terrassenca Cecot i la fun dació Autoocupació, ha sobrepas sat la barrera de les 3.400 empreses “salvades”. Amb dades actualitza des aquest mes d’abril de 2022, la iniciativa ha evitat el tancament de 3.441 pimes catalanes des del 2011, quan es va posar en marxa

Font: Diari de Terrassa

Reempresa en los medios