Reempresa salva i recondueix tres negocis a Sabadell l’any 2021

Publicado el 25-01-2022

Fecha de inicio: 25-01-2022

Fecha final: 25-01-2022Reempresa ha evitat el tanca ment de tres negocis i ha salvat cinc llocs de feina a Sabadell l’any 2021. La iniciativa, fundada el 2011 per la patronal vallesana Cecot i Autoocupació, posa en contac te persones que volen vendre una empresa que per motius diver sos no poden garantir-ne la continuïtat amb emprenedors dispo sats a agafar-ne el relleu.

Dit això, els tres negocis salvats són un forn de pa, un establiment de restauració i un taller mecànic. Els compradors ja van iniciar els tràmits per adquirir aquests ne gocis a finals del 2021 i es formalitzarà compravenda i inici d’activitat amb nova propietat el 2022.

Més informació 
Font: Diari de Sabadell

Reempresa en los medios