La Comissió de Valoració d’empreses de l’ACCID presenta un estudi sobre valoració per múltiples de microempreses

Publicado el 05-06-2018

Fecha de inicio: 05-06-2018

Fecha final: 05-06-2018La Comissió de Valoració d’empreses de l’ACCID (l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció) va presentar divendres passat l’estudi “Valoració per múltiples de microempreses. El mercat de compravenda a Catalunya (2013-2017)” en el marc de la V jornada de l’ACCID sobre noves tendències en comptabilitat, control i finances. 

L’estudi està basat en la informació facilitada de manera anònima pel Centre de Reempresa de Catalunya, on s'ha calculat els múltiples per transacció de microempreses al llarg del període 2013-2017. La gran quantitat d’informació en transaccions monitoritzades per Reempresa ha permès elaborar múltiples per transacció dels sectors comerç, serveis, hostaleria i indústria, així com la seva evolució anual des de 2013 i fins el 2017. Addicionalment s’ha pogut estudiar múltiples d’activitats molt concretes, tals com l’alimentació i supermercat, botigues de roba i complements, llibreries i quioscos, serveis de distribució, bars, restaurants i indústries del metall i maquinària. L’estudi fa una comparativa sectorial per veure com han canviat els múltiples al llarg dels darrers 5 anys.

En la seva presentació, la consultora de Reempresa, Laura Sallent, va destacar que s'ha observat un creixement dels múltiples per facturació i benefici entre l’any 2013 i el 2016, amb una lleugera davallada durant l’any 2017. “Per a la compra d'una microempresa, en termes generals, s'està pagant 0,5 vegades la facturació, és a dir, la meitat de la facturació d'un any, i 10 vegades en seu benefici net.” Els múltiples per facturació derivats de l'estudi són més representatius, al estar basats en més mostres, i s'aconsella més el seu ús que no pas els múltiples sobre benefici, on sovint està inclòs el sou de l'empresari (en el cas d'autònoms).

Els múltiples treballats han estat els de facturació i benefici, al disposar de la informació i al ser els més utilitzats per fer valoracions de micropimes. La valoració per múltiples és molt apreciada, al permetre valorar una empresa per d’altres similars que s’han transmès recentment. Aquest mètode valora l’empresa objectiu en base a un comparatiu d’empreses semblants, en aquest cas en base al preu/facturació o bé preu/benefici.

La feina feta des de la Comissió ha estat possible gràcies a la cessió de manera totalment confidencial de les transaccions monitoritzades per Reempresa, gràcies als més de 80 punts d'atenció d'arreu del territori i més de 150 tècnics treballant directament al servei.

Premsa RSS

Sala de Premsa