"Fa temps que volia obrir una botiga de decoració i mobiliari i aquesta en concret era fantàstica, per la ubicació, el local i els productes que ven"

Publicado el 29-04-2019Empresa: Projecte Més Descans| Localitat: Badalona | Cedent: Margarita Cifuentes | Reemprenedora: Daniela Gutui

Ens podeu explicar breument a què es dedica l’empresa cedida?

C:  La nostra empresa es dedica a la venda d'elements de descans, mobiliari i tot el que té a veure amb decoració de la llar.

 

Per què vas decidir posar-la a la venda?

C:  Perquè havia arribat el moment de jubilar-me.

 

Per què vas decidir reemprendre una empresa? Què et va fer decidir-te per aquesta?

R:  Perquè m'agrada molt el sector. Fa temps que volia obrir una botiga de decoració i mobiliari i aquesta  en concret era fantàstica, per la ubicació, el local i els productes que ven.

 

Vols fer algun canvi o innovació?

R:  De moment no faré cap canvi. Seguiré el camí marcat pels anteriors propietaris. En el futur sí que introduiré la venda online.

 

Quina era la teva formació i experiència professional prèvia?

R: Tinc la Llicenciatura en Administració i Direcció d’empreses.

 

Quin servei us ha ofert Reempresa?

C: Reempresa ens ha acompanyat i assessorat en totes les gestions que hem hagut de dur a terme.

R: Reempresa ens ha proporcionat una gestió ràpida de la transmissió del nostre negoci.

 

Creieu important treballar conjuntament durant un període de temps per transmetre el coneixement empresarial?

C: Sí. És més, estarem a la disposició del reemprenedor el temps que sigui necessari.

R: Sí, ho crec convenient fins que assimili tota aquesta nova informació que necessito per a dur a terme l'activitat.

 

Quin consell donaríeu a una persona que s’estigui plantejant venir a Reempresa a vendre una empresa, és a dir, a un cedent? I un consell per a un reemprenedor?

C: Nosaltres li diríem que expliqui amb claredat el que volen i sobretot que es deixi assessorar sobre les possibilitats reals de cessió.
R: El consell que els donaria seria que ho facin amb confiança i deixar, sobretot, molt clar el que s'està buscant tant per una part com per l'altra.