"Reempresa és una bona eina d'assessorament que ha estat al nostre costat durant tot el procés, actuant de forma imparcial"

Publicado el 03-05-2017Nom i cognoms del cedent: Lluis Cortès Cava | Nom i cognoms del reemprenedor i edat: Joan Francesc Vilalta | Nom de l’empresa: Miranda GYM | Població: Balaguer | Any de constitució: 2005 | Motiu de la venda: Impossibilitat de portar el negoci

Breu experiència i trajectòria professional del reemprendor: Feia de monitor d’activitats i ball en una altra empresa

Descripció de l’activitat objectiu: En el gimnàs que reempren li donarà un estil més enfocat en la dança.

1. Ens podeu explicar breument a què es dedica l’empresa que ha cedit recentment i quin tipus d’innovació li voleu fer?

Es un gimnàs, en el qual és un centre de fitness i entrenaments personals.

2. Per què va decidir posar-la a la venda ?

Es un negoci familiar en la que són partícips 3 germans on tots tenen altres feines,  aquestes els absorbeixen el temps i també , que dos d’ells havien esdevingut pares recentment això dificultava atendre el gimnàs com els agradaria.

3. Quin servei li ha ofert Reempresa? Per què va decidir venir al Centre de Reempresa de Catalunya?

Es va ficar en contacte amb mi el departament comercial de la Cecot , encarregat de  a prendre les dades i documents oficials , i en la delegació de Lleida a nivell de mediadora neutral que ens ha ajudat a tenir una visió exterior del procés.

4. Creu que és important proposar-li al reemprenedor interessat un període de treball en comú per transmetre el know-how empresarial ?

Si li ha ofert, ja que coneixen bé la clientela i el mercat i l’ajudaran en els primers mesos, software, control accés, web, xarxes socials , i estan interessats en que el negoci perduri i els clients segueixin.

5. I quant de temps va durar aquesta col·laboració? 

Fins que ell es vegi capacitat per fer-ho sol .

6. Com han estat els processos de matching i les negociacions amb el Reemprenedor que la seva empresa?  

Ha anat molt fluid, van ficar un preu, ell va baixar però es van fixar més en la persona alhora de poder portar el negoci.

7. Quins consells li donaries a un possible nou cedent

Que vingués més des del primer moment de traspassar-la per agilitzar tot el procés.

8. I a un possible nou reemprenedor, què li diries si es volgués convertir en empresari? 

Ho donaria a conèixer ja que no hi ha despeses i és una bona forma d’assessorament, d’una forma imparcial, i durant tot el procés.