“Sense Reempresa hauria estat molt difícil d’aconseguir un relleu per a l’empresa”

Publicado el 13-02-2020Empresa: EMPRESA MECSYT S.L. Localitat: Mataró | Cedent: Jordi i Montse Suari | Reemprenedor: Agustí Esteban

Jordi, ens podeu explicar breument a que es dedica l’empresa Mecsyd? I perquè vau decidir posar-la a la venda?

C: L’empresa es dedica a la fabricació de panys de seguretat per portes metàl·liques a l’actualitat, però abans ens havíem dedicat al decolletatge. El motiu de la venda és principalment l’edat de jubilació, però també he pres la decisió per temes relacionats amb la salut.

 

Agustí, perquè vas decidir-te en reemprendre  aquesta  empresa?

R: L’empresa té un tipus de producte que s’adapta perfectament a l’empresa que tinc actualment. No només a nivell econòmic i de producte sinó també a nivell de marca i valors de l’empresa.

 

I a què es dedica l’empresa que tens actualment?

R: Delaton Artistic Foundry, que és l’empresa que tinc actualment, és un taller de mecanitzat i  fundició . Hi ha sinergies entre les dues empreses que ens han fet tirar endavant la compra de l’activitat de Mecsyd.

 

Creus que hauràs de fer algun canvi,  alguna modificació en els productes?

R: Caldrà actualitzar algun procés de fabricació,  però seguirem bàsicament amb el model de negoci de Mecsyd.

 

Quin servei us ha ofert Reempresa?

R: Ha estat un servei que ens ha acompanyat en la recerca d’aquest projecte i ens ha donat suport a l’hora de portar-lo a terme.

C: Amb Reempresa ha estat possible trobar aquesta empresa reemprendora que s’ha interessat per comprar la nostra activitat, el material i la maquinària. Sense Reempresa hauria estat molt difícil d’aconseguir. Com ens hauríem posat en contacte si no ens coneixem de res? Ha sigut una gran ajuda.

 

Creieu important els dos que hi hagi un període de transmissió i d’acompanyament empresarial?

R: Es vital que l’empresa Mecsyd ens acompanyi amb tota la seva experiència de tots aquests anys, és molt important, perquè sinó, no es podria portar a terme la continuïtat del producte.