Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Miquel Darnés i Cirera

Miquel Darnés i Cirera

Degà

El Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona sempre ha apostat per donar suport a les iniciatives empresarials dels nostres col·legiats, ja sigui des de les assessories fiscals, laborals, etc., com des de la formació específica, com darrerament potenciant l’emprenedoria amb jornades, xerrades, manuals, etc. Per tant, donar suport i col·laborar amb Reempresa és una gran satisfacció, ja que obre una nova oportunitat al nostre col·lectiu d’enginyers que de ben segur sabrà aprofitar.

Així doncs, per la nostra part farem tot el possible per donar a conèixer aquesta interessant iniciativa i servei de Cecot. L’empresa és la columna vertebral de l’economia catalana i cal que tots els agents implicats, empresaris, sindicats, administració, col·legis, associacions,... fem els esforços suficients perquè continuï sent d’aquesta manera.


Telèfon: 934 96 14 20

Email: ebcn@ebcn.cat