Reempresa en xifres

INFOGRAFIA

A continuació, et presentem algunes de les dades més rellevants dels processos de reempresa perquè coneguis amb més detall les característiques de les operacions intervingudes pel Centre de Reempresa de Catalunya.

Última actualització: Juliol 2018

Reempresa en xifres

Reempreses d'èxit genèric
Create your own infographics
Reempreses d'èxit per sectors
Create line charts
Perfil dels cedents
Create line charts
Perfil dels reemprenedors
Create line charts