Especial Coronavirus

Ajuts per a persones autònomes amb motiu del Covid-19

Especial Coronavirus - 06/04/2020

Per donar resposta als moments d’excepcionalitat que estem vivint pel COVID-19, s’han establert noves ajudes per a persones autònomes. Els nostres companys d'Autoocupació n'han fet un resum perquè puguis estar al cas de totes les mesures que entraran en vigor en els propers dies.

Leer más


Aquestes subvencions es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, tenint en compte que l'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes o ingressos, superi el cost de l'activitat subvencionada.

Leer más


Convocatòria del Consell Comarcal del Segrià per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 als municipis de Lleida, Alcarràs, Soses, Seròs, Aitona, la Granja d’Escarp i Torres de Segre.

Leer más


S'estableix un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic per un import fix de 2.000 euros.

Leer más


Aquesta ajuda va dirigida a bars, cafeteries, centres d’estètica i bellesa que han estat obligades al tancament en base a la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s’adopten noves mesures de salut pública per a la contenció de la COVID-19 al territori de Catalunya.

Leer más


L’Ajuntament de Barcelona impulsa el Programa “CREA FEINA-BARCELONA”, amb la finalitat d’afavorir la contractació de persones en situació d’atur empadronades a la ciutat de Barcelona.

Leer más


Ajuda destinada a les micropimes i persones treballadores autònomes de Barcelona afectades econòmicament per la COVD-19, preferentment els sectors del comerç i la restauració, turisme, indústries creatives, cures, educació i esport, i amb especial atenció a les dones treballadores autònomes i empresàries.

Leer más


L’objecte d’aquests ajuts és impulsar la reactivació econòmica i la continuïtat de les activitats econòmiques del municipi de Lleida que es troben afectades econòmicament com a conseqüència de la situació excepcional provocada per la pandèmia de la COVID-19.

Leer más


El Pla de Reactivació Econòmica Municipal de Manlleu és un programa de subvencions directes per empreses, professionals i autònoms (farem servir el concepte empresa a partir d’aquí) de qualsevol sector empresarial (sector comercial, restauració, serveis, indústria, etc.) de Manlleu més afectats per la crisi de la COVID-19.

Leer más


La subvenció la posada en marxa el Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i va destinada a contribuir d’una manera directa a una part de les despeses estructurals i fixes que les empreses tenen, com a conseqüència del coronavirus, per la caiguda de l’activitat.

Leer más


El programa Autòno+ Barcelona, creat en un moment d’emergència i per donar suport al teixit econòmic i productiu de la ciutat, preveu arribar a barcelonins i barcelonines que reben les subvencions de la Prestació Extraordinària del Govern espanyol RD8/2020.

Leer más