Ajuts al teixit empresarial de Lleida per afavorir l’autoocupació i la consolidació de negocis

Publicado el 22-05-2019

Fecha de inicio: 22-05-2019

Fecha final: 22-05-2019

L’Ajuntament de Lleida ha obert una nova convocatòria dels ajuts al teixit empresarial de Lleida per tal d’afavorir l’autoocupació al municipi, la creació de noves empreses i la consolidació dels negocis ja existents. L’ajut va destinat a aquelles persones emprenedores que han iniciat un projecte empresarial i a empreses existents, per ajudar-les a que es consolidin.

Les persones que vulguin sol·licitar la subvenció ho podran fer fins al 19 de juny del 2019 de forma on-line, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Lleida, o bé de manera presencial a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC). Si voleu rebre més informació sobre l’ajut podeu dirigir-vos a la Regidoria de Promoció de la Ciutat, el departament responsable de la convocatòria. Aquí podràs consultar les bases de la convocatòria d’ajuts al teixit empresarial de Lleida per afavorir l’autoocupació i la consolidació 2019.

Informaciones de interés