Ajuts de l'Estratègia Alimentària de Catalunya. Línia 7: ajuts per al foment del relleu generacional de negocis d’artesania alimentària

Publicado el 22-02-2023

Fecha de inicio: 22-02-2023

Fecha final: 22-02-2023L’Estratègia Alimentària de Catalunya presenta una nova línia d’ajuts per fomentar la transformació del sistema agroalimentari i pesquer català. D’entre les 9 línies d’ajuts presentades, la línia 7 està orientada a reemprenedors/es que vulguin agafar el relleu generacional de negocis d’artesania alimentària.
 
1. Què entenem per “negocis d’artesania alimentària”?
Regulats en el Decret 285/200, són negocis d’artesania alimentària:
 
a) Grup I. Activitats artesanals alimentàries vinculades al lloc de producció:

b) Grup II. Activitats artesanals alimentàries vinculades al lloc de venda:

2. Qui ho pot sol·licitar?
Pot sol·licitar aquesta subvenció:
 
a) Sublínia 7.1. Relleu sense vincle familiar à Persona física o persona jurídica (microempresa o petita empresa).

b) Sublínia 7.2. Relleu amb vincle familiar* à  Persona física jove.

(*) S’entén per “vincle familiar”, el vincle de 1r i 2n grau de parentiu per afinitat i consanguinitat amb la persona que deixa l’activitat.
 
3. Quina és la quantia de la subvenció?
La quantia de la subvenció varia en funció de la despesa subvencionable i amb un límit màxim de 70.000 € per sol·licitud:

En cas de vincle familiar, no se subvenciona ni el traspàs ni el pla de viabilitat.
 
4. Quins són els requisits?
Per poder ser beneficiari/ària de la subvenció, s’han de complir els següents requisits:

5. Quin és el termini per realitzar la despesa subvencionable?
La despesa subvencionable s’ha d’haver realitzat entre el dia 1 de gener de 2022 fins el dia 31 d’octubre de 2023. En data 31 d’octubre de 2023, ha d’estar tot fet, pagat i/o instal·lat.
 
6. Quin és el termini de sol·licitud?
El termini per presentar sol·licituds finalitza el dia 27 de febrer de 2023, inclòs.
 
7. On ho puc tramitar?
Ho podràs tramitar a través dels següents enllaços:
 
a) Relleu sense vincle familiar: enllaç

b) Relleu amb vincle familiar: enllaç
 
Més informació:
Pots consultar les bases en el següent enllaç: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8816/1943107.pdf i, en cas de dubtes, pots  posar-te en contacte amb l’equip de Reempresa a través del següent correu: info@reempresa.org o, alternativament, número de telèfon: 932 66 74 38. Estarem encantats d’atendre’t i assessorar-te!

Informaciones de interés