Barberà del Vallès aposta per l’autoocupació a través de la creació i reempresa d’empreses bonificant amb 4.000 euros als emprenedors

Publicado el 19-09-2018

Fecha de inicio: 19-09-2018

Fecha final: 19-09-2018

Objectiu: L’Ajuntament de Barberà del Vallès dota amb una bonificació de 4.000 euros a emprenedors i reemprenedors fins l’11 de novembre. L’objectiu és incentivar la inserció laboral per compte propi a través de la creació o reempresa d’empreses per les persones desocupades del municipi.  

 

Import: L’import màxim que es concedirà és de 4.000 euros per tal de cobrir, entre d’altres, les següents despeses: 

 

Destinataris i requisits: 

 

Presentació de sol·licituds: Les sol·licituds per concórrer als ajuts econòmics regulats en aquestes bases s’han de formular mitjançant  l’imprès de sol·licitud que es facilitarà a la Fundació Barberà Promoció de Barberà del Vallès. També es pot descarregar de la pàgina web: http://www.barberapromocio.cat  

 

Termini de presentació: Fins el 11 de novembre de 2018 o bé fins esgotar la dotació pressupostària corresponent. 

 

Contacta amb la Fundació Barbera Promoció per gestionar les vostres sol·licituds +34 937 19 28 37, amb la persona de contacte: Òscar Llorente oscar.llorente@barberapromocio.cat  

 

Per més informació podeu consultar les bases reguladores a:  

http://www.bdv.cat/tramits/subvencions-projectes-municipals-lautoocupacio 

http://www.bdv.cat/sites/default/files/common/Promocio_Economica/oc-bases_barbera_empren.pdf  

Informació facilitada per:

ajuntament-barbera-del-valles

Informaciones de interés