L’Ajuntament de Manresa obre una línia de microcrèdits per a la transmissió empresarial i la creació d’empreses

Publicado el 05-09-2019

Fecha de inicio: 14-08-2019

Fecha final: 30-09-2019L’Ajuntament de Manresa ha obert una convocatòria per a la concessió de microcrèdits per facilitar l’accés al finançament per a l’adquisició de negocis en funcionament i creació d’empreses amb l’objectiu d’impulsar el teixit empresarial del municipi.

 

Destinataris 

Queden exclosos els projectes que procedeixin d’un canvi de forma jurídica d’empreses ja existents.  

 

Conceptes subvencionables 

Es concedeixen ajuts reintegrables per finançar: 

S’exclouen: 

Import dels ajuts 

Condicions del microcrèdit 

 

Presentació de sol·licituds 

El termini de presentació comprendrà des del dia 14 d'agost al 30 de setembre de 2019. 

 

Bases reguladores 

https://www.manresa.cat/web/menu/7921-microcredits-per-a-la-creacio-d-empreses 

 

Podeu trobar més informació aquí 

https://www.manresa.cat/cedem/article/6261-microcredits-per-a-la-creacio-d-empreses--ajuntament-de-manresa 

Us podeu posar en contacte per correu electrònic a cedem@ajmanresa.cat o al telèfon 93 878 76 25.  

 

Informació facilitada per: 

CEDEM_MANRESA

Informaciones de interés