Subvenció per a micro i petites empreses del sector industrial

Publicado el 16-06-2020

Fecha de inicio: 16-06-2020

Fecha final: 16-06-2020El Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una nova subvenció per a micros i petites industries per tal de contribuir d’una manera directa a una part de les despeses estructurals i fixes que aquestes empreses tenen com a conseqüència de la caiguda de l’activitat. 

Subvenció de 1.500 € per a cada lloc de treball de caràcter indefinit mantingut des de l’1 de març fins el 31 de desembre de 2020 (amb un límit màxim d’ajut per a cada tram de nombre de treballadors).

 

L’import màxim de subvenció per a empresa beneficiària serà el següent:

 

Despeses subvencionables

Es considerarà que s’ha acomplert l’objecte de la subvenció si s’ha mantingut, almenys, el 80% dels llocs de treball amb contracte indefinit que l’empresa tenia contractats a 1 de març de 2020. L’incompliment d’aquest punt comporta la revocació total de l’ajut atorgat. Si es compleix l’objecte de la subvenció però no s’ha mantingut el 100% dels treballadors/ores amb contracte indefinit, l’ajut es reduirà proporcionalment.

 

Poden ser beneficiaries:

 

Requisits:

Tenir menys de 49 treballadors i acreditar una reducció de la xifra de vendes del 33% o superior, en el període 1 de març a 30 d’abril del 2020, en relació al mateix període de l’any 2019. A més, cal comprometre’s al manteniment dels llocs de treball amb contracte indefinit entre 1 de març i 31 de desembre de 2020.

 

Vigència:

Des del 9 de juny del 2020.

 

boto_mes_informacio_medium

Informaciones de interés