La Federació Empresarial del Gran Penedès, nova entitat adherida a Reempresa

Publicado el 18-02-2021

Fecha de inicio: 18-02-2021

Fecha final: 18-02-2021La Federació Empresarial del Gran Penedès ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Cecot Innovació. Gràcies a aquest acord, Cecot admetrà les empreses i persones que la FEGP derivi com a beneficiàries i els prestarà els serveis conduents a la Reempresa, per tal de fer efectiva la transmissió de l’empresa.

La Cecot, a través de la Fundació Cecot Innovació, amb la col·laboració de la Fundació Autoocupació, ha creat el Centre de Reempresa de Catalunya, el mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses a Catalunya per impulsar un model d’emprenedoria, pel qual una nova persona emprenedora pren el testimoni en la gestió d’una empresa ja existent, la qual compra en la seva totalitat per continuar l’activitat, salvaguardant el patrimoni empresarial individual i col·lectiu.

Un dels factors d’èxit de la implementació de la Reempresa és la creació d’una xarxa de col·laboració publico-privada que permet treballar de manera conjunta per al manteniment del teixit empresarial del país i la generació de riquesa, innovació i ocupació.

Així doncs, ambdues entitats consideren que el Centre de Reempresa de Catalunya és un mecanisme adequat per fomentar el creixement econòmic i evitar el tancament de negocis i que disposa de instruments per implicar les institucions, per tal de coordinar-les i possibilitar la concentració de dades, informació i coneixement sobre el procés. Les dades sobre el casos d'èxit a les comarques del Gran Penedès avalen aquest projecte amb 140 casos entre les tres comarques des del 2011 i fins al 2020 , que han implicat salvaguardar al voltant de 500 llocs de treball.

Neus Lloveras, presidenta de la FEGP i Antoni Abad, president de Cecot han signat el conveni de col·laboració, que té una vigència mínima de tres anys. Han estat acompanyats pel Sr. Xavier Montserrat, membre del consell executiu de la FEGP, el Sr. Albert Colomer, director tècnic de Reempresa, i Rosa Jorba , directora de la FEGP, a la seu de la FEGP de Vilanova i la Geltrú.

En el marc de la signatura, el Sr. Abad ha fet entrega d’un testimoni amb el logotip de Reempresa a la Sra. Lloveras que simbolitza l’acord entre les dues entitats, posant èmfasi en la simbologia del “relleu” de les curses d'atletisme, objectiu principal del projecte Reempresa.

Premsa RSS

Sala de Premsa