"Reempresa ens ha donat resposta a tots els dubtes i consultes que hem tingut"

Publicado el 30-06-2023Carnisseria Assumpció | Ubicació: Sant Miquel de Fluvià | Cedent: Assumpció Ferrer | Reemprenedor: Anthony Pérez

 
Ens podeu explicar breument a què es dedica l’empresa transmesa?
C: L’empresa es basa en un comerç de carnisseria, xarcuteria i alimentació que compte amb un obrador propi.
 
Per què vas decidir posar-la a la venda?
C: Per un costat, per motius de jubilació i de salut. Per altre costat, perquè no hi havia un relleu generacional a la família. Vam venir amb molta antelació a Reempresa perquè ja sabíem que era un procés llarg.
 
Per què et vas decidir a reemprendre una empresa? Què et va fer decidir per aquesta?
R: Vaig estar treballant amb el meu pare, que tenia una carnisseria pròpia. Tot i que sempre he estat vinculat al sector carni, he estat treballant per compte d’altre i tinc ganes de tenir un negoci propi en aquest sector.
Aquest negoci s’adequa a tot el que volia: un poble a l’Empordà, i més pròxim a França, amb obrador propi i llicència.
 
Vols fer algun canvi o innovació?
R: La intenció és especialitzar-me el màxim possible en el sector càrnic i donar continuïtat a la feina feta fins ara.  
 
Quina era la teva formació i experiència professional prèvia?
R: Tinc formació i experiència en el sector, la qual cosa fa que em senti capacitat per tirar endavant aquest negoci. He après molt aquests anys i conec bé l’ofici.
 
Quin servei us ha ofert Reempresa?
C: Sempre ens han atès bé i ens han donat resposta a tots els dubtes i consultes que hem tingut.
R: Jo anava molt perdut en aquest procés i Reempresa m’ha ajudat en aspectes de finançament, creació del pla d’empresa i en la documentació pertinent.
 
Creieu que és important treballar conjuntament durant un període de temps per transmetre el coneixement empresarial?
C: Crec que és bàsic poder explicar i ensenyar tot el know how del negoci. Estem fent un acompanyament, que es prolongarà uns mesos més.
R: Sí, seguirem en contacte. Sobretot, en aquest període inicial pels dubtes que puguin sorgir.
 
Quin consell donaríeu a una persona que s’estigui plantejant venir a Reempresa a vendre una empresa, és a dir, a una persona cedent? I un consell per a un reemprenedor/a?
C: Poder preparar amb temps la cessió.
R: Que es posin en contacte amb Reempresa i també amb el gremi, ja que ambdós m’han ajudat moltíssim en tot el projecte.