Agència de Desenvolupament Node Garraf

Agència de Desenvolupament Node Garraf

Rosa Huguet i Sugranyes

Rosa Huguet i Sugranyes

Presidenta

Els nostres objectius, les vostres oportunitats
 
La comarca del Garraf  continua sent un lloc d'oportunitats. El context actual fa que, ara més que mai, la col·laboració públic-privada sigui l'únic camí obert per assolir el creixement i la generació d'activitat econòmica.
És cert que tots cerquem el mateix objectiu, però també és cert que no a tot arreu conflueixen les mateixes circumstàncies per a que aquests objectius compleixin amb les perspectives generades.
La comarca del Garraf és  la millor oportunitat per implementar projectes empresarials de futur amb tot allò que tingui a veure amb el coneixement, la cultura i l'oci i tots els serveis que se'n deriven.
En aquests tres darrers anys s’ha disminuït el nombre d’empreses a la comarca, descens que ha anat aparellat amb un creixent nombre de microempreses, fins a representar a finals del 2011 el 90,8% del total.
Amb tot, el treball autònom i les microempreses (fins a 10 treballadors) representen quasi el 70% dels llocs de treball de la comarca.
És per aquest motiu que vull compartir un projecte de futur que ha de permetre mantenir i fer créixer els municipis del Garraf: El projecte “REEMPRESA” està relacionat amb l’activació del teixit empresarial.
La Reempresa es defineix com la compra o lloguer dels actius i fons de comerç d’una empresa per part d’una o més persones amb l’objectiu de continuar amb el negoci original i fer-lo créixer evitant realitzar els llargs tràmits de crear una empresa nova.Actualment, l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf dóna servei als cedents i reemprenedors de la comarca del Garraf.

consultalesdades2