Barcelona Activa

Barcelona Activa


Barcelona Activa, en col·laboració amb el Centre de Reempresa de Catalunya, ha posat en marxa el Pla de Transmissió Empresarial als Barris que té com a finalitat facilitar la transmissió de petits comerços i negocis de proximitat als barris de Barcelona per evitar el seu tancament per motius de jubilació, canvi de domicili o qualsevol altre motiu personal dels seus propietaris.

Tant si tens un negoci i el vols vendre com si ets un emprenedor/a i vols donar continuïtat a una empresa ja existent, aquest és el programa que t'interessa:

  • Si tens una botiga o un petit negoci i el vols cedir, un equip de consultors experts t'ajudaran en la valoració del teu negoci i la elaboració de l'oferta de cessió, així com en la cerca de compradors potencials, la negociació, i la formalització de la transmissió. Click aquí si estàs pensant en vendre el teu negoci
  • Si ets un emprenedor interessat en continuar amb un negoci ja existent, un equip de consultors experts t'ajudaran en la cerca d'empreses, l'estudi i planificació de la operació, la cerca de finançament, la transferència de coneixement sobre la gestió del negoci per part del cedent, així com en la formalització de la transmissió. Click aquí si t'agradaria emprendre però no vols començar des de zero

Aquest programa té com a finalitat acompanyar al menys 100 processos de transmissió de comerços i petits negocis en col·laboració amb agents que promouen l'activitat económica i social als diversos territoris de Barcelona, amb la finalitat de preservar el dinamisme comercial, económic i social dels barris de la ciutat.

"Aquest programa està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Operació 1: Millora del teixit econòmìc empresarial de la ciutat i Actuació FEDER 1.1 Programes d’acompanyament per a la millora de la competitivitat empresarials”"

boto_marketplace_empreses

boto_web_PTEB