Diputació de Girona

Diputació de Girona

Miquel Noguer i Planas

Miquel Noguer i Planas

President de la Diputació de Girona

El teixit empresarial és un dels principals motors econòmics de les comarques gironines i la Diputació de Girona, a través del servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, sempre ha estat al seu costat, actuant com a aliat en les iniciatives que interessin al territori o que el territori necessiti.

El nostre propòsit és crear un entorn favorable a la creació i creixement d’empreses i, en aquesta línia, considerem que afavorir la continuïtat de negocis ja existents és tan important com que se n’implantin de nous. Per aquest motiu, apostem per donar continuïtat al programa Reempresa, col·laborant amb els ens locals i afavorint el relleu en la gestió d’empreses que, en cas contrari, abaixarien la persiana definitivament.

Tenim ubicats arreu de la demarcació vuit punts d’atenció que faciliten serveis d’intermediació i d’acompanyament gratuïts a les persones cedents i a les reemprenedores. Volem dotar el territori de les eines necessàries (formació i assessorament) per evitar la pèrdua de capital econòmic i de coneixement especialitzat, mantenir la fortalesa de la nostra economia i, sobretot, salvaguardar els llocs de treball.

Consulta les dades de contacte