Secot


Secot és una associació sense ànim de lucre i declarada d'Utilitat Pública, d'implantació estatal, constituïda el 1989. Els nostres orígens a Barcelona es remunten als inicis de 1990 a la Cambra de Comerç de Barcelona.

La missió de Secot conssiteix en mantenir i crear llocs de treball a través del foment de l'esperit emprenedor, oferint a més als Sèniors voluntaris que puguin prolongar la seva vida activa, de manera que el seu caudal de talent professional es pugui transmetre a persones emprenedores autònoms, microempreses i entitats socials no lucratives.

El principal actiu de Secot està constituït pels Sèniors que en formen part i que de forma altruista aporten els seus coneixements i expertesa.

Objectius

El desenvolupament de les persones que, havent finalitzat la seva activitat laboral, desitgen portar a terme una funció social de voluntariat.

Assessorar, orientar i formar a persones emprenedores, autònoms, microempreses i entitats no lucratives en les diferents àrees de gestió empresarial.

Atendre els sectors més desprotegits en especial aquelles persones que cerquin integrar-se o mantenir-se en la vida econòmica i es troben en risc d'exclusió o dificultat.

Xifres 2020

  • 147 Sèniors
  • 450 Projectes d'assessorament entrats durant l'any
  • 1.577 Assessorats
  • 52 Convenis i acords vigents
  • 88 Activitats institucionals i promocionals