Especial Coronavirus

Ajuts per a persones autònomes amb motiu del Covid-19

Especial Coronavirus - 06/04/2020

Per donar resposta als moments d’excepcionalitat que estem vivint pel COVID-19, s’han establert noves ajudes per a persones autònomes. Els nostres companys d'Autoocupació n'han fet un resum perquè puguis estar al cas de totes les mesures que entraran en vigor en els propers dies.

Read more


El requisit principal és que el sol·licitant és titular d'un bar, restaurant i/o cafeteria i fer constar en la mateixa declaració el número de treballadors segons les dades que constin a la Tresoreria General de la Seguretat Social (Model RNT o RLC) a 31 de desembre de 2021.

Read more


S’obre de nou el tràmit d’inscripció prèvia per accedir als ajuts per descens de l’activitat en un 30% per impacte de la COVID-19, tal i com es recull al DOGC l'ORDRE ECO/153/2021. Hi ha temps fins el dia 30 de juliol del 2021. Aquesta nova convocatòria inclourà a tots els sectors d’activitat d’empreses i autònoms (excepte aquells exclosos expressament al RDL, com el financer).

Read more


La Fundació MAPFRE dirigeix aquestes ajudes a petites empreses, autònoms i entitats socials amb fins a 6 treballadors, d'acord amb les condicions que en aquest article s'especifiquen.

Read more


En aquesta publicació us expliquem els ajuts extraordinaris per a petites empreses, microempreses i cooperatives que ha publicat el CCAM de la Generalitat de Catalunya.

Read more


S'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa

Read more


Subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19, per tal de fer efectiva la continuïtat de les seves activitats i la reactivació d’aquests sectors.

Read more


Poden ser persones beneficiàries d'aquesta prestació extraordinària els i les professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya.

Read more


Aquestes subvencions es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, tenint en compte que l'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes o ingressos, superi el cost de l'activitat subvencionada.

Read more


Convocatòria del Consell Comarcal del Segrià per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 als municipis de Lleida, Alcarràs, Soses, Seròs, Aitona, la Granja d’Escarp i Torres de Segre.

Read more


S'estableix un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic per un import fix de 2.000 euros.

Read more