L’Ajuntament de Vic ofereix subvencions a comerços i negocis de la ciutat que s’adhereixin al programa Reempresa

Publish on 04-03-2019

Start date: 04-03-2019

End date: 04-03-2019

L’Ajuntament de Vic posa a disposició dels comerços i negocis de la ciutat un ajut econòmic als que hagin participat en el programa Reempresa, un mecanisme d’emprenedoria i creixement professional pel qual un o més reemprenedors accedeixen a la propietat d’una empresa d’altres, en funcionament, per a fer-la créixer sense haver de passar per la fase de crear-la.

La subvenció, d’un màxim de 3.000 euros, servirà per cobrir un 10% de la inversió necessària per la transmissió del negoci amb el requisit que l’adhesió al programa Reempresa s’hagi fet entre l’1 d’octubre de 2018 i el 31 d’octubre de 2019. Tots els negocis i comerços que es beneficiïn d’aquesta aportació econòmica hauran de presentar la justificació de la subvenció abans del 15 de novembre de 2019.

Consulta aquesta i altres ajudes a la reempresa de negocis a l'apartat d'"Ajuts econòmics" del nostre web. 

Informació facilitada per:

vic_logo

Informacions d’interès