Si ets jove reemprenedor i has adquirit una empresa, ja pots sol·licitar la subvenció per a joves inscrits al programa de Garantia Juvenil.

Publish on 05-10-2017

Destinataris:

Són beneficiaris aquells joves que abans de donar-se d'alta com a treballadors autònoms estiguin inscrits al programa de Garantia Juvenil i que tinguin entre 18 i 29 anys, ambdós inclosos.

Serà requisit indispensable que els joves s’hagin donat d’alta d’autònoms des de l’1 de setembre de 2016 fins al moment anterior a presentar la sol·licitud.

Requisits:

No estar contractat per compte d'altri simultàniament a l'alta al règim especial de treballadors autònoms o la mutualitat corresponent com a sistema alternatiu al RETA durant el temps en què es gaudeixi d'aquest ajut.

No haver estat beneficiari dels ajuts de la línia A del programa de garantia juvenil amb anterioritat.

Quantia de l’ajut:

La subvenció està dotada amb un import total de 9.100€ per persona. Els ajuts s’atorgaran per ordre de presentació de la sol·licitud fins a exhaurir pressupost.

Termini i presentació de les sol·licituds:

El termini de presentació finalitza el proper 10 d'octubre de 2017.

El formulari de sol·licitud s'ha de presentar per via electrònica, a través del portal corporatiu de tramitació.

Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal que es disposi d'un certificat digital vàlid i vigent.

Informació i accés al tràmit:

Per a més informació i accedir al formulari de sol·licitud visiteu les següents webs: http://bit.ly/2yXZDws

Informacions d’interès