Subvenció pel foment de la contractació indefinida d'un treballador o treballadora per part d'autònoms sense treballadors a càrrec seu

Publish on 09-11-2022

Start date: 09-11-2022

End date: 09-11-2022El passat 21 d’octubre de 2022 es va fer publica la RESOLUCIÓ EMT/3290/2022, per la qual es fa pública la convocatòria de concessió de subvencions de l'any 2022 per al desenvolupament del Programa TU+1 de foment de la contractació indefinida d'un treballador o treballadora per part d'autònoms sense treballadors a càrrec seu.

Aquesta nova oferta de subvencions es produeix a conseqüència de la preocupació del Govern de la Generalitat de Catalunya per recuperar els llocs de treball perduts per la crisi i minimitzar la pèrdua en els sectors que estan en plena reconversió. 

Qui pot rebre aquesta subvenció? 

Qui no pot rebre en cap cas la subvenció? 

  1. Els treballadors o treballadores autònoms econòmicament dependents (TRADE). 
  2. Els treballadors o treballadores autònoms col·laboradors. 
  3. Els treballadors o treballadores autònoms que formin part d'una societat civil privada (SCP) o d'altres tipus de societats, excepte les societats unipersonals. 
  4. Els treballadors o treballadores autònoms que siguin socis de cooperatives. 

Quants diners puc rebre si soc beneficiari de la subvenció?
La quantia es fixa en un import de 18.325,92 euros, que incorpora al cost salarial el cost dels complements salarials, inclosa la quota patronal.

En cas que es formalitzi un contracte de treball a temps parcial, que no pot ser en cap cas inferior al 50% de la jornada de treball, la quantia del mòdul s'ajustarà proporcionalment en funció de la jornada de treball establerta. 

Quins passos haig de seguir per accedir a aquesta subvenció? 

  1. Presentar la sol·licitud de subvenció: Subvencions del programa TU+1 . Treball (gencat.cat) 
  2. Aportar la documentació exigida: Subvencions del programa TU+1 . Treball (gencat.cat) 

Fins quan puc sol·licitar aquesta subvenció? 
Es pot presentar el formulari de sol·licitud de la subvenció fins el divendres 11 de novembre a les 15h 

Per a més informació cliqui aquí (Subvencions del programa TU+1 . Canal Empresa (gencat.cat)

Informacions d’interès