Balanç de les operacions de compravenda d’empreses al 2023

Publish on 15-04-2024

Start date: 15-04-2024

End date: 15-04-2024L’any 2023, Reempresa va assolir la xifra de 582 empreses transmeses al llarg de l’any. Aquesta xifra representa un èxit pel servei, ja que suposa un augment del 25% respecte el resultat obtingut a l’any anterior.

Aquest mateix any, Reempresa va generar una inversió induïda de més de 35M d’euros, superant els 220M d’euros d’inversió des de la seva creació, l’any 2011. A la vegada, aquests resultats han suposat la salvaguarda demés de 1.460 llocs de treball en el 2023, evitant la pèrdua de 12.409 llocs de treball des del 2011. De mitja, cada reempresa va suposar la salvaguarda de 2,5 llocs de treball en el 2023.

Al llarg del 2023, el personal tècnic de Reempresa va registrar 904 projectes de persones cedents que volien vendre el seu negoci, ja fos per jubilació, canvi de professió o domicili, entre altres. Per altra banda, es van registrar 1.371 projectes de persones reemprenedores que volien comprar una empresa, augmentat en un 18% aquesta última xifra, respecte a l’any 2022. Gran part d’aquests resultats són fruit dels 1.198 processos, matchings entre persones cedents i reemprenedores, que es van produir al llarg de l’any 2023.

A més, és important mencionar que el preu mig de cessió d’un negoci va augmentar en un 7% respecte a l’any anterior, situant-se entorn els 68.000€ en el 2023. També, cal destacar que el sector industrial va tenir el preu mig de cessió més elevat, situant-se sobre els 200.000€.

Estadístiques de les reempreses d’èxit al 2023

De cada 4 empreses transmeses; 1 era del sector de l’hostaleria, 1 del sector comerç i 1 altra del sector serveis. La resta d’empreses que van cedir la seva activitat a una nova persona emprenedora al llarg del 2023 eren del sector indústria, construcció i agropecuari.

8 de cada 10 empreses transmeses l’any 2023 eren de la província de Barcelona, mentre que 2 de cada 10 eren de la província de Girona , Lleida o Tarragona.

Pel que fa al preu mig de cessió de les empreses, 6 de cada 10 empreses transmeses tenien un cost inferior als 50 mil euros. Per altre costat, 3 de cada 10 empreses tenien un preu mig d’entre 50 mil i 300 mil euros. Finalment, 1 de cada 10 empreses que es van vendre al 2023, tenien un cost que se situava entre el 500 mil i el milió d’euros.

Informació de les empreses cedents al 2023

Pel que fa a la cessió dels negocis, la jubilació segueix sent el motiu predilecte amb gairebé 6 de cada 10 persones cedents, la majoria de les quals es troben per sobre dels 60 anys d’edat.

Per altra banda, aproximadament 2 de cada 10 persones venen la seva empresa perquè volen un canvi de professió, mentre que 1 de cada 10 persones la ven per qüestions de salut o falta de temps. Un grup més reduït de persones ven la seva empresa perquè es canvien de domicili o perquè hi ha un establiment comercial municipal disponible.

Gairebé 5 de cada 10 persones que van cedir la seva empresa l’any 2023 tenien més de 60 anys, mentre que 4 de cada 10 tenien entre 40 i 60 anys. La resta eren persones menors de 30 anys.

Per últim, 7 de cada 10 empreses cedents procedien de la província de Barcelona. Tarragona, Girona i Lleida era el lloc d'origen d’on provenien 3 de cada 10 empreses que es van cedir l’any 2023.

Estadístiques de les persones reemprenedores

La franja d’edat on es troben més persones reemprenedores és entre els 30 i els 50 anys, ja que 6 de cada 10 persones d’aquesta edat van decidir reemprendre un negoci en funcionament l’any passat.

En el 2023, 6 de cada 10 persones reemprenedores eren homes, mentre que 4 de cada 10 persones reemprenedores eren dones.

A més, cal mencionar que en el 2023 l’activitat més demandada per les persones reemprenedores van ser els bars i les cafeteries, seguit per l’activitat de l’alimentació i el supermercat.

Per últim, destacar que 1 de cada 4 persones reemprenedores estava desocupada en el moment en què se les va atendre des del servei de Reempresa. A més, 8 de cada 10 compravendes es van realitzar a la província de Barcelona.

Aquests resultats són possibles gràcies a la feina feta pel personal tècnic de Reempresa i la seva àmplia xarxa d’entitats i institucions col·laboradores.

Un cas d'èxit de Reempresa

En Marc i l’Andrew treballaven en el món de l’advocacia i la logística, però volien fer un canvi de vida radical i integrar-se més en les activitats del seu barri. Per altra banda, en Luc, cedent de la “Fromagerie Can Luc”, volia transmetre el seu negoci i canviar de professió.

Ambdues parts van venir a Reempresa en busca d’un servei que els permetés fer aquesta transmissió sense entrebancs i de manera ordenada; “Reempresa ens ha ofert assessorament, acompanyament, disponibilitat i, sobretot, seguretat i tranquil·litat en tot el procés”.

Actualment, en Marc i l’Andrew són propietaris de la “Fromagerie Can Luc” i volen potenciar la part de B2B i de delivery de l’empresa.

"Reempresa es converteix en un intermediari que ofereix una ajuda inestimable"; Marc i Andrew, reemprenedors de la “Fromagerie Can Luc”.

Accedeix al cas d’èxit aquí.

 

Sobre Reempresa

Reempresa és el mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses, una iniciativa de la Patronal Cecot, en col·laboració amb la Fundació Autoocupació, que compta amb el suport i la col·laboració activa de  més de 140 entitats i institucions per fomentar la transmissió d’empreses i mantenir viu el teixit empresarial del país. En són una mostra les quatre diputacions catalanes, CaixaBank o Barcelona Activa entre altres associacions i col·legis professionals.

Reempresa porta més de 13 anys mantenint i enfortint el teixit empresarial dels nostres pobles i ciutats, creant un espai per potenciar idees i projectes emprenedors i posant en contacte persones empresàries que volen vendre una empresa en funcionament amb persones emprenedores que volen posar en marxa un projecte empresarial, sense haver de començar de zero.

Des de 2011 Reempresa ja ha evitat el tancament de més de 4.600 empreses.

Més informació a reempresa.org.

Premsa RSS

Sala de Premsa