Cafeteria La Xocolata a Terrassa, nova Reempresa d’èxit!

Publish on 20-11-2012

“Sempre havia volgut gestionar el meu propi negoci i les condicions laborals del meu antic treball em varen motivar a fer el pas de reemprendre una activitat empresarial.”
“Sempre havia volgut gestionar el meu propi negoci i les condicions laborals del meu antic treball em varen motivar a fer el pas de reemprendre una activitat empresarial.”

la-xocolata
Nom: Olga Oliveros Fernandez

Perfil: Reemprenedora

Edat: 42 anys

Descripció de l’activitat: Bar cafeteria amb degustació.

Data de la formalització de la compravenda: setembre de 2012

Cost de l’operació: 28.000 euros

 

Breu experiència i trajectòria professional del reemprendor:

Experiència com a responsable de cuina d’un restaurant durant 8 anys. Anteriorment havia gestionat el seu propi negoci, un comerç al detall de roba infantil.

 

Entrevista:

1. Ens pot explicar la seva formació i experiència professional?

He cursat BUP, COU, sense acabar, i un curs d’administració empreses i informàtica.

 

2.Quina és l’activitat de la vostra actual empresa?

És un bar cafeteria amb degustació.

 

3.Quines van ser les seves motivacions per reemprendre?

Sempre havia volgut gestionar el meu propi negoci i les condicions laborals del meu antic treball em varen motivar a fer el pas de reemprendre un una activitat econòmica.

 

4.Com va definir el tipus d’empresa a reemprendre? En quins criteris es va basar? Quant temps va durar la cerca?

Em vaig basar en l’experiència pròpia a l’hora d’atendre el públic i en especial en el sector de l’hostaleria. Vaig arribar a conèixer al cedent a través des meves relacions personals i vàrem començar les negociacions el març del 2012.

 

5. Quant temps van durar les negociacions?

En una fase inicial no varen haver gaires problemes, tot i això la dificultat d’accés al finançament i la falta d’acord en el preu va fer que s’allarguessin les negociacions. Finalment la cedent es va decantar per mi perquè havia estat la reemprenedora més implicada en el projecte.

 

6.De quina manera ha finançat la Reempresa?

Capitalització de l’atur i ICO del BS.

 

7.Va demanar-li al cedent de la seva empresa un temps per treballar conjuntament i transmetre així el know-how empresarial?

No feia falta ja que el tenia el coneixement i l’experiència suficients per reemprendre sola.

 

8. Què us ha aportat Reempresa?

Informació i guia a través del procés, assessorament pel Pla d’Empresa per poder aconseguir el finançament bancari.

 

9. Després de la seva experiència, valora positivament la reempresa d’empreses com a alternativa a la creació?

Sí, però la gent no coneix suficientment els serveis que s’ofereixen, crec que si fos més conegut podríem ajudar a més gent.

 

10. Té algun comentari personal a fer d’aquesta experiència?

Estic molt contenta per haver aconseguit el negoci que volia pel preu que volia.

 

11. Quin consell donaria a un reemprenedor que estigués en la fase inicial del procés de reempresa?

Proposar-se un límit en el preu i ser fidels a la seva valoració. Deixar-se assessorar, que siguin conscients de la feina que suposa analitzar una empresa.

 

Accedeix a la entrevista completa en PDF