"Que no dubti a venir a Reempresa, ja que només hi ha aportacions positives i facilitats"

Publish on 10-10-2022A l’Andalús | Ubicació: Sabadell | Nom del cedent: Daniel Maldonado (C) | Nom del reemprenedor: Abdelkarim Bouzid (R)

Ens podeu explicar breument a què es dedica l’empresa transmesa?
C: Es troba dins del sector de l’hostaleria, i es tracta d’un bar. Aquest establiment es troba en actiu des de fa més de 35 anys.
 
Per què vas decidir posar-la a la venda?
C: Per problemes de salut greus d’una familiar.
 
Per què vas decidir a reemprendre una empresa? Què et va fer decidir-te per aquesta?
R: Por ambición personal de emprender y trabajar por cuenta propia. Además decidí reemprender en este negocio concretamente, porque me gustó la ubicación donde se hallaba situado.
 
Vols fer algun canvi o innovació?
R: Sí, deseo innovar en el tipo de comida a ofrecer, en el ámbito de diseño, y el servicio prestado.
 
Quina era la teva formació i experiència professional prèvia?
R: Durante años he sido jefe de cocina
 
Quin servei us ha ofert Reempresa?
C: Facilitat en tot el tràmit i gestió de papers i resolució de dubtes.
R: Me han ayudado en la elaboración del plan de empresa para la posterior capitalización del desempleo, me han resuelto todas las dudas en cuanto a trámites a realizar previos a la continuidad del negocio y han realizado mi alta como empresario individual para poder empezar a trabajar en mi propio negocio.
 
Creieu important treballar conjuntament durant un període de temps per transmetre el coneixement empresarial?
C: En el nostre cas no perquè el Karim ja era del sector i tenia molt clar el que volia i com ho volia.
R: No, porque yo ya contaba con experiència y lo que ofreceré a nivel de comidas y otros, es totalmente diferente a lo que había antes.
 
Quin consell donaríeu a una persona que s’estigui plantejant venir a Reempresa a vendre una empresa, és a dir, a un cedent? I un consell per a un reemprenedor?
C: Que no dubti a venir amb vosaltres, ja que només hi ha aportacions positives i facilitats, cap inconvenient.
R: El consell per al reemprenedor que agafi el negoci amb moltes ganes i il·lusió, sabent que no hi ha recompensa sense sacrifici i que s’hi dediqui, ja que quan hi ha dedicació i ganes tot va sortint.