Reempresa en xifres

A continuació, et presentem algunes de les dades més rellevants dels processos de reempresa perquè coneguis amb més detall les característiques de les operacions intervingudes pel Centre de Reempresa de Catalunya.

Última actualització: Abril 2024

Reempreses d'èxit genèric
Create your own infographics
Reempreses d'èxit per sectors
Create line charts
Perfil dels cedents
Create line charts
Perfil dels reemprenedors
Create line charts