Reempresa Premium

Reempresa

Reempresa Recerca

“Reempresa Recerca” és un servei de cerca activa a nivell nacional de potencials compradors interessats en l’adquisició del teu negoci (particulars, empreses i/o inversors) tant dins com fora de la base de dades de Reempresa.


Reempresa

Reempresa Internacional

“Reempresa Internacional” és un servei de cerca activa a nivell internacional de potencials compradors interessats en l’adquisició del teu negoci (particulars, empreses i/o inversors).


Reempresa

Preguntes Freqüents

El servei de Reempresa i els serveis de Recerca i Internacional són serveis complementaris? Què és un teaser i quina diferència hi ha amb una anunci de Reempresa? T’expliquem tot això i més.