Mercats Municipals

Durant els últims anys, Reempresa ha esdevingut un instrument útil per evitar el tancament de negocis. Ara, t'ajudem a adquirir o cedir una parada de mercat a la demarcació de Barcelona.

Els mercats municipals no són només equipaments que acullen activitats econòmiques, sinó que desenvolupen també una funció d'articuladors socials. Els Mercats Municipals són un espai privilegiat que actua com a referent territorial i comercial, fortament vinculat al poble, a la ciutat, al barri,etc. Un espai ideal per portar-hi a terme una activitat comercial de valor vinculada a productes d'alimentació i a productes complementaris i compatibles de màxima qualitat.


Una parada de mercat, aposta d'èxit:

  • Menys incertesa i més possibilitat d'èxit.
  • Possiblitat de triar entre diferents espais de venda.
  • Magatzems i cambres frigorífiques en condicions òptimes.
  • Espais de càrrega i descàrrega.
  • Espais de consum i productes complementaris.

Per tal de millorar la transmissibilitat de les parades i apropar-te els avantatges d’instal·lar-se en el mercat, des de Reempresa t’oferim la possibilitat de reemprendre una:

  • Parades de mercat en funcionament.
  • Parades disponibles gestionades per ajuntaments o societats gestores.

L’equip de consultors de Reempresa t’ajudarà en la cerca d’oportunitats i t’assessorarà sobre el procediment d’adquisició de cada cas.

Aquesta actuació s'emmarca a dins del conveni de col·laboració que mantenen la Cecot i la Gerència de Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona.