Municipis petits

 

Reempresa i la Gerència de Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona treballen plegats amb un objectiu compartit: evitar la desertització comercial dels municipis de la província de Barcelona. El comerç urbà és estratègic i cabdal en la configuració de les ciutats, constituint-se com a factor clau en el desenvolupament econòmic i local, alhora que les cohesiona i compacta fent de la proximitat l'eix vertebrador d'aquesta trobada de conjuntures.

Davant d'aquesta realitat i amb la voluntat d'impulsar el comerç local als municipis petits posem en marxa "Reempresa | Municipis petits" amb l'objectiu d'evitar el tancament de negocis en funcionament a aquells municipis de la demarcació de Barcelona amb menys de 15.000 habitants.


Per què Reempresa | Municipis petits?

  • Perquè estem convençuts que el comerç és una peça clau en la vertebració de les petites i mitjanes ciutats.
  • Perquè creiem que és el moment d'afrontar el problema de la desertització comercial, que pot provocar que es perdi l'atractiu per instal·lar-se o continuar vivint a municipis de mida petita o mitjana.
  • Perquè un dels causants de la desertització comercial és la falta de relleu als negocis que, en la majoria dels casos, funcionen des de fa anys i tenen: clients, proveïdors, local, etc.
  • Perquè creiem que Reempresa pot ser una bona eina per seguir mantenint viu el nostre teixit empresarial, també als municipis petits.

Anuncis de municipis petits