Com vendre una empresa?

Per poder vendre l’empresa a través de Reempresa caldrà que aquesta estigui en funcionament, ser capaç de mantenir-la en funcionament durant un mínim de sis mesos, que el propietari/ària majoritari/ària i/o l’administrador realitzin una entrevista de presa de contacte amb una persona de l’equip de consultors i consultores del servei i que estigui disposat/da a participar del procés de Reempresa. A més, caldrà aportar la documentació requerida pel consultor/a.

 

Documentació necessària

A la Presa de Contacte caldrà aportar la següent documentació:

  a. Empresaris/àries individuals :

- DNI
- Contracte de lloguer.
- Relació clients- proveïdors (Model 347) dels tres últims exercicis comptables.
- Relació nominal dels treballadors/es (TC2) de l'últim any.
- Liquidació anual IVA (Model 390) dels tres últims exercicis comptables.
- Escrit autorització dels socis per a la Reempresa.
- Comptabilitat: Actius, passius , ingressos i despeses.
- Declaració de la renda (Model 100) o Liquidació IRPF (Anual-Model 190) (Fraccionat Estimació Directa-Model 130) (Fraccionat Estimació Objectiva, Mòduls-Model 131) dels tres últims exercicis comptables.
- Llicència d’activitat.

 b. Societats mercantils:

- DNI
- Contracte de lloguer.
- Relació clients- proveïdors (Model 347) dels tres últims exercicis comptables.
- Relació nominal dels treballadors (TC2) de l'últim any.
- Liquidació anual IVA (Model 390) dels tres últims exercicis comptables.
- Escrit autorització dels socis per a la Reempresa.
- Fotocòpia del NIF.
- Poders NIF.
- Fotocòpia del registre mercantil.
- Balanç de situació dels tres últims exercicis comptables.
- Compte de Pèrdues i Guanys dels tres últims exercicis comptables.
- Impost de Societats ( Model 200 ) dels tres últims exercicis comptables.
- Llicència d’activitats.

Aquesta documentació permetrà que l’equip de consultors/es t’ajudin a definir la teva oferta de cessió i a verificar la informació que es publicarà a la web sota un perfil cec.

 

Publicació de l’anunci al web:

Un cop realitzada la Presa de Contacte i aprovada la teva proposta de cessió, publicarem un anunci al Market Place sota un perfil per evitar la identificació de l’empresa i del/la cedent. Quan aparegui una potencial persona emprenedora interessada, et contactarem per dur a terme una reunió de presentació de les parts, i iniciar així un procés de transmissió.

 

Com donar-te d’alta al servei?

Pots sol·licitar l’alta omplint el següent formulari on podràs indicar el Punt d’Atenció en el que vols ser atès/a. Un cop hagis omplert el formulari, un/a consultor/a del Centre de Reempresa de Catalunya es posarà en contacte amb tu per citar-te a una reunió.

Alternativament, per sol·licitar l’alta al servei també pots contactar directament amb el Punt d’atenció que t’interessi i sol·licitar una cita, o enviar un correu a info@reempresa.org exposant el teu cas, la població de residència i sol·licitar una cita.

Dona't d'alta