"Continuar tot allò que s’ha demostrat que és viable té molt menys risc que començar des de zero"

Publicat el 13-02-2024DoctoData, S.L. | Ubicació: Barcelona | Cedent: Antoni | Reemprenedora: Tània

1. Ens podeu explicar breument a què es dedica l’empresa transmesa?
C i R: DoctoData és una empresa tecnològica que va néixer l'any 2005 orientada a la gestió sense paper i a la prestació de serveis de gestió documental i de digitalització.
 
2. Per què vas decidir posar-la a la venda?
C: Vaig decidir posar DoctoData a la venda per jubilació i manca de relleu generacional. La meva filla no volia continuar amb el negoci, doncs va decidir optar per altres camins professionals. Gràcies a Reempresa he pogut trobar a la Tània i sé que el negoci quedarà en bones mans.
 
3. Per què vas decidir a reemprendre una empresa? Què et va fer decidir-te per aquesta?
R: Sempre havia volgut ser reemprenedora. Ara bé, més que començar des de zero, per mi tenia més sentit continuar un negoci amb una trajectòria i una estructura. Vaig decidir-me per DoctoData per afinitat professional i per la bona sintonia, des de la primera reunió al BizBarcelona, amb l’Antoni.
 
4. Vols fer algun canvi o innovació?
R: Sí! A partir dels tres mesos, m’agradaria desenvolupar un ventall més ampli de serveis. Per exemple, incloure un servei de gestió de dades.
 
5. Quina era la teva formació i experiència professional prèvia?
R: Soc enginyera de telecomunicacions, tinc un màster en gestió de projectes i un MBA. He treballat sobretot en l'ecosistema de startups tecnològiques.
Vaig treballar vuit anys en el parc d'innovació de la Universitat de La Salle, on vaig fer carrera i vaig acabar els darrers tres anys sent-ne la directora. Després vaig passar al món del capital de risc com a analista d'operacions i directora d'inversions a Caixa Capital Risc i, finalment, com a Directora d'Operacions d'una startup de Realitat Virtual per salut mental.
 
6. Quin servei us ha ofert Reempresa?
C: Reempresa m’ha ofert assessorament i, en conseqüència, tranquil·litat. Un consultor m’ha acompanyat al llarg de tot el procés de transmissió aportant la seva experiència per ajudar-me en el tancament de l’acord i la redacció del Contracte de Compravenda.
A més, Reempresa també m’ha permès accedir a un mercat de compravenda que, d’una altra manera, no m’hagués seguit possible trobar.

R: Reempresa m’ha ajudat a identificar el negoci a reemprendre, amb l’assessorament legal del procés i, fins i tot, acompanyament a nivell personal. Addicionalment, també he assistit a les diverses formacions que oferiu. Recomanable assistir a la formació sobre valoració de negocis.
 
7. Creieu important treballar conjuntament durant un període de temps per transmetre el coneixement empresarial?
C i R: Per la part reemprenedora és bàsic, ja que permet entendre els serveis que s’ofereixen (transferència de know-how), conèixer els perfils dels treballadors, presentació davant de clients i proveïdors i, importantíssim, saber la trajectòria prèvia del negoci: què ha funcionat i què no, evitant així repetir errors.
 
8. Quin consell donaríeu a una persona que s’estigui plantejant venir a Reempresa a vendre una empresa? I a un reemprenedor?
C: Ho recomanaria amb totes garanties. L’experiència ha sigut totalment positiva.

R: Que vinguin! És una negociació difícil, però continuar tot allò que s’ha demostrat que és viable, té molt menys risc que començar des de zero.