“Els tècnics donen molta confiança i aporten molta seguretat en un procés desconegut per nosaltres”

Publicat el 07-01-2020Empresa: Ubri Digital. Localitat: Gavà | Cedent: José Carmelo Ubri Rodríguez| Reemprenedor: Marc Gómez Guimerà

Ens podeu explicar breument a què es dedica l’empresa cedida?

C: L’empresa que cedim és una empresa de comunicació, ens dediquem a instal·lar i mantenir monitors televisius principalment a empreses del Baix Llobregat. Són els monitors que s’utilitzen per promocionar i comunicar informació sobre l’empresa. Paral·lelament el que també fem és crear anuncis o infoanimacions que són les que s’emeten als monitors.

 

Per què vas decidir posar-la a la venda?

C:  Vaig decidir posar l’empresa a la venda perquè em vull jubilar i la veritat és que no coneixia ningú que pogués continuar amb el negoci. És una empresa que funciona i té una bona cartera de clients de manera que vaig pensar que el millor era posar-la a la venda i que pogués seguir creixent.

 

En el teu cas Marc, per què vas decidir a reemprendre una empresa? Què et va fer decidir-te per aquesta?

R: Vaig pensar que era més fàcil comprar una empresa que no pas començar-la de zero. Valoro molt poder tenir una base sòlida per començar. Aquesta empresa s’adaptava al meu perfil formatiu, jo vinc del món de la comunicació i volia una empresa que fos del ram.

 

Vols fer algun canvi o innovació?

R: La idea a curt termini és poder incrementar

la publicitat potenciant molt més les xarxes socials. Pensem oferir un servei 360, és a dir, integral als clients per tal de cobrir totes les seves necessitats, des de la publicitat als monitors. De manera que, l’objectiu és posicionar-nos com a únics proveïdors en aquest àmbit.

 

Quina era la teva formació i experiència professional prèvia?

R: Vaig estudiar empresa i tecnologia. Tanmateix més endavant em vaig interessar molt per la publicitat i vaig fer un curs de publicitat i gestió en xarxes socials.

 

Quin servei us ha ofert Reempresa?

C: Des de Reempresa ens han ofert un molt bon servei. Hem estat molt a gust en tot el procés, ens hem sentit molt acompanyats.

R: Ens han assessorat en tot moment i en moltes coses que nosaltres no contemplàvem. A més, la Silvia Timoneda ens ha facilitat en tot moment poder reunir-nos i ens a pogut aclarir tots els dubtes que ens han anat sorgint al llarg del procés.

 

Creieu important treballar conjuntament durant un període de temps per transmetre el coneixement empresarial?

C: Per descomptat, és la manera per tal que sigui tot un èxit, poder donar aquest acompanyament al principi.

R: I tant! Ja ho hem parlat, creiem que aquest període és vital per tal de poder aconseguir una bona cessió del coneixement de l’empresa.

 

Quin consell donaríeu a una persona que s’estigui plantejant venir a Reempresa a vendre una empresa, és a dir, a un cedent? I un consell per a un reemprenedor?

C: Que sense dubtar-ho vingui al servei de Reempresa. Hi ha tot un seguit de possibilitats de venda i l’assessorament és integral i molt professional.  

R: Sí, que no dubti en venir. Trobarà que els tècnics donen molta confiança i aporten molta seguretat en un procés desconegut per nosaltres.