"Em vaig quedar a l’atur i agafar un negoci en funcionament era una oportunitat"

Publicat el 22-02-2019Empresa: Pasta i Gra Surinyach (Parada de mercat). Localitat: Montgat | Cedent (C): Xavier Surinyach | Reemprenedor (R): Juan Manuel Surinyach

Ens podeu explicar breument a què es dedica l’empresa transmesa?

C: Pasta i Gra Surinyach és una parada de mercat que està ubicada al Mercat Municipal de Montgat. La parada es dedica a la venda a granel de productes d’alimentació.

R: La meva intenció és continuar amb la mateixa línia de negoci.

 

Per què vas decidir posar-la a la venda?

C: La vaig posar a la venda perquè actualment estic gestionant una altra botiga amb el mateix model de negoci a Barcelona i no podia gestionar les dues botigues a la vegada.

 

Per què vas decidir a reemprendre una empresa? Què et va fer decidir-te per aquesta?

R: Em vaig quedar a l’atur i era una oportunitat per a mi agafar un negoci en funcionament, a més cal destacar que tinc molta confiança amb el cedent.

 

Vols fer algun canvi o innovació?

R: En principi no, depèn de l’evolució de la botiga ho tindré en consideració més endavant.

 

Quina era la teva formació i experiència professional prèvia?

R: La meva formació i experiència era en departaments de compres i magatzems de diverses empreses.

 

Quin servei us ha ofert Reempresa?

C: Reempresa ens va oferir un assessorament integral i suport en la gestió del procés de compravenda, des de la publicació de l’anunci fins la redacció del contracte de compravenda.

 

Creieu important treballar conjuntament durant un període de temps per transmetre el coneixement empresarial?

C: Si, la transmissió del meu coneixement farà molt millor la feina futura del reemprenedor.

R: Considero que és molt important donat la gran quantitat de referències de productes que hi ha a la botiga.         

 

Quin consell donaríeu a una persona que s’estigui plantejant venir a Reempresa a vendre una empresa, és a dir, a un cedent? I un consell per a un reemprenedor?

C i R: Deixar-se aconsellar pel gestor de reempresa.