“Reemprendre l’esquaix és una oportunitat per a la federació de tenir una seu pròpia”

Publicat el 02-10-2018Empresa: Esquaix Marconi XXI. Localitat: Terrassa | Cedent: Sergi Perdigón | Reemprenedor: Federació Catalana Esquaix

Sergi, perquè va decidir cedir la seva empresa?

L’esquaix està ubicat a una altra província d’on tinc el meu domicili. Això suposava no poder compaginar la vida familiar amb la laboral, per aquest motiu vaig decidir cedir l’esquaix per tenir més proximitat al meu entorn.

 

Perquè vau decidir reemprendre aquesta empresa?

Al assabentar-nos de que el club d’esquaix Marconi XXI estava en cessió, vam considerar que adquirir-lo era una bona oportunitat per a la Federació Catalana d’Esquaix.

El fet d’adquirir el club, ens permetia tenir una seu pròpia d’instal·lacions amb pistes d’esquaix, cosa que fins al moment no havíem tingut mai. La ubicació de l’esquaix Marconi XXI ens semblava molt bona, donat que està situat a Terrassa i disposa de fàcil accés i comunicacions per als jugadors.

 

A què es dedica el club en concret?

L’esquaix Marconi XXI és l’únic club esportiu dedicat en exclusiva a la pràctica de l’esquaix.

 

Com ha sigut posar-vos d’acord en la compravenda del club?

Les negociacions han sigut molt fàcils, ens coneixíem des de fa molts anys i volíem que tot sortís el millor possible per a la continuïtat del club.

 

Què us ha aportat Reempresa en aquest procés?

Reempresa ens ha facilitat assessorament amb els tràmits burocràtics que cal fer per formalitzar la compravenda. Obtenir aquest suport és totalment recomanable, donada la seva experiència prèvia.