“Reempresa ens va facilitar la possibilitat de conèixer molta gent i poder escollir el reemprenedor més adequat per la meva empresa”

Publicat el 08-04-2015

“Reempresa ens va facilita la possibilitat de conèixer molta gent i poder escollir el reemprenedor més adequat per la meva empresa”

Foto-Topack-300x224
Testimoni cedent

Descripció del/s cedent/s  i del cas:

- Nom i cognoms del/s cedent/s: Josep Flamerich
- Edat: 62
- Nom de l’empresa: Topack
- Població:  Mataró
- Any de constitució:  2006
- Motiu de la venda: Problemes de salut

 

Preguntes:

1. Ens pot explicar breument a què es dedica l’empresa que ha cedit recentment?

Comercialització de packaging especialment pots de pet,  vidre, tapes i maquinària d’inducció.

2. Per què va decidir posar-la a la venda?

L’empresa es trobava en posició de créixer i jo pateixo una malaltia crònica i ja em trobava al límit de les meves possibilitats.  Per recomanació mèdica vaig fer el pensament de traspassar-me l’empresa, principalment pensant en una persona més jove  i amb moltes ganes de treballar.

L’empresa té uns clients molt fidels i crec que s’han de mantenir i cuidar.

3. Quin tipus de reemprenedor necessitava la seva empresa? Quin perfil era l’idoni?

Com he dit abans una persona més jove que jo i amb moltes ganes de treballar, que li agradi la part comercial  i el tracte amb la gent,  i poder fer créixer l’empresa a la que jo l’hi veig molt de futur.

4. Quin servei li ha ofert Reempresa? Per què va decidir venir al Centre de Reempresa de Catalunya?

Vàrem trobar aquesta web, ens vàrem posar en contacte amb  Reempresa Barcelona, i ells  ens van derivar a Mataró.

Per mi va ser com una finestra que s’obre.  Reempresa ens va facilita la possibilitat de conèixer molta gent i poder escollir el mes adequat per la meva empresa.

5. Creu que és important proposar-li al reemprenedor interessat un període de treball en comú per  transmetre el know-how empresarial?

Sí, jo crec que sí, ja que el cedent ha d’estar un temps treballant conjuntament amb qui es queda l’empresa per poder-li transmetre la manera de treballar i tot el coneixement sobre producte, proveïdors, etc. La persona que  es queda l’empresa podrà valorar si canvia o no el sistema de funcionament.

6. Com han estat els processos de matching i les negociacions amb els diferents interessats que ha tingut la seva empresa? Han estat difícils les negociacions?

Les negociacions tant amb els que van decidir no comprar com amb el comprador han estat molt fluïts, he tractat amb gent molt agradable i en cap moment hi han hagut tensions.

Tenia clar que volia prioritzar la filosofia d’empresa que havíem creat i transmetre-li així al comprador  i en segon terme la part econòmica.

L’ajuda de Reempresa ha estat fonamental per arribar a fer possible tots el contactes .

7. Vostè va crear la seva activitat empresarial i sap els esforços que suposa la posada en marxa de la mateixa. Com valora que ara un emprenedor pugui convertir-se en reemprenedor, estalviant-se així tota la fase de creació? Li hagués agradat a vostè tenir aquest suport?

Sí que m’hagués agradat tenir aquest suport, m’hagués estalviat molts mesos, per no dir anys de “sacrifici”  però era el que m’agradava i per això vaig fer-ho. Segurament és més fàcil quan adquireixes una empresa en funcionament i dedica tots el esforços a fer-la  créixer més.