Ajuntament de Badalona (IMPO)

Ajuntament de Badalona (IMPO)


Alex Montornès i Torrecillas

1r Tinent d'Alcaldia i Regidor de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID

Badalona és una ciutat amb una llarga tradició industrial que ha anat adaptant la seva economia a les noves realitats emergents. Posseeix una activitat econòmica de gran dinamisme fonamentada en la capacitat emprenedora de la seva gent i al potencial del seu capital humà. Aquests factors, sumats a una bona ubicació estratègica i una adequada connectivitat, fan que el nostre municipi sigui un territori d'oportunitats per als nous emprenedors i per a les empreses. 

Amb l’objectiu d’impulsar la ciutat Badalona, s’estan desenvolupant un seguit de projectes estratègics per millorar l’economia i el benestar de la ciutadania. Un dels instruments per assolir aquest objectiu és el Servei Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació (IMPO) de l’àmbit d’Impuls i de Reconstrucció COVID de l’Ajuntament de Badalona. Aquest servei se centra en el disseny, promoció i gestió de programes i recursos, amb la finalitat de millorar l’ocupabilitat dels ciutadans i ciutadanes de Badalona; realitzant, principalment, actuacions d’assessorament per a l’ocupació i l’autoocupació, de formació ocupacional i empresarial i d’intermediació en el mercat de treball. Més concretament, dins l’àmbit del foment empresarial, promou i gestiona la creació i consolidació de projectes empresarials, la capacitació i formació en la gestió d’empreses i la divulgació de la cultura emprenedora entre els joves. 

Un programa com el Centre de Reempresa de Catalunya proporciona als municipis com Badalona un valor afegit a les actuacions de dinamització del teixit empresarial local, així com un recurs molt apropiat per mantenir i preservar el saber fer d’alguns empresaris, el valor de les estructures empresarials i, en molts casos, els llocs de treball que representen. 

Per altra banda, el programa Reempresa suposa una via que facilita l’inici de nous emprenedors, el relleu amb acompanyament que aprofita tot el millor del negoci, i la manera d’intentar assegurar l’esperit empresarial que ha caracteritzat la nostra ciutat.

Consulta les dades del Punt d'Atenció