Ajuntament de Badalona (IMPO)

Ajuntament de Badalona (IMPO)


Dolors Sabater Puig

Alcaldessa

Badalona és una ciutat amb una llarga tradició industrial que ha anat adaptant la seva economia a les noves realitats emergents. Posseeix una activitat econòmica de gran dinamisme fonamentat a la capacitat emprenedora de la seva gent i al potencial del seu capital humà. Aquests factors sumats a una bona ubicació estratègica i una adequada connectivitat, fan que el nostre municipi sigui un territori d'oportunitats per als nous emprenedors i per a les empreses.

L’Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació (IMPO) és un organisme autònom de l’Ajuntament de Badalona dedicat a dissenyar, promoure i gestionar programes i recursos amb la finalitat de millorar l’ocupabilitat dels ciutadans i ciutadanes de Badalona, realitzant principalment actuacions d’assessorament per a l’ocupació i l’autoocupació, de formació ocupacional i empresarial i d’intermediació en el mercat de treball.  Més concretament, a l’àmbit del foment empresarial, promou i gestiona la creació i consolidació de projectes empresarials, la capacitació i formació en la gestió d’empreses i la de divulgació de la cultura emprenedora.

A l’àmbit de Badalona Prospera i Sostenible, de l’Ajuntament de Badalona, on es situa l’IMPO, també hi trobem la societat municipal Reactivació Badalona, S.A. (REBASA) que té com objectiu la gestió d’instruments de promoció econòmica i de proporcionar allotjament i serveis a empreses en el seu Centre d’Empreses del Badalona Centre Internacional de Negocis (BCIN).

Un programa com el Centre de Reempresa de Catalunya ens proporciona als municipis com Badalona un valor afegit  a les actuacions de dinamització del teixit empresarial local, així com un recurs molt apropiat per mantenir i preservar el saber fer d’alguns empresaris, el valor de les estructures empresarials i, en molts casos, els llocs de treball que representen.

Per altre banda, el programa Reempresa suposa una via que facilita l’inici de nous emprenedors, el relleu amb acompanyament que aprofita tot el millor del negoci, i la manera d’intentar assegurar l’esperit empresarial que ha caracteritzat a la nostra ciutat.

consultalesdades2