Ajuntament de Reus

Ajuntament de Reus - Empresa i Ocupació

Carles Prats

Carles Prats

Regidor Delegat de l'Àrea d'Empresa i Ocupació

Un dels objectius estratègics de l’Àrea d’Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Reus és el suport a l’empresa i a l’emprenedoria per tal de facilitar la creació, creixement i consolidació del teixit empresarial de la ciutat.

Les persones emprenedores disposen d’un Servei d’assessorament integral, personalitzat i especialitzat per a la creació de la seva empresa a través d’un programa d’acompanyament, jornades d’actualització, suport en la capitalització de l’atur, la reserva de finançament i suport econòmic amb ajudes a l’activitat econòmica de la ciutat. Un servei amb la missió d’acompanyar i facilitar els recursos i les eines que ajundin a crear una nova empresa amb qualitat i perspectiva de futur.

Una de les principals eines de que disposa aquest servei és REEMPRESA. Per tal d’incidir no unicament en el suport a la creació d’un nou negoci, aquest servei posa el seu esforç en visualitzar l’oportunitat de no partir de zero i iniciar la nova experiència empresarial a través d’un negoci ja existent. Amb aquesta finalitat, el servei posa en contacte als titulars d’una activitat empresarial que es plantegen tancar amb aquells emprenedors que prefereixen donar continuïtat a una activitat empresarial existent a crear-ne una de nova. Una opció que té avantatges com el fet de gaudir del know how ja existent o poder centrar els esforços en la innovació i el creixement, evitant les complicacions de la fase d’arrencada d’una empresa.

Aquesta guía que teniu a les mans us servirà de referent en tot aquest procés, juntament amb tots els programes de formació, assessorament i assistència que ofereix el Reempresa.

A Reus, acompanyem des de la proximitat, inspirem des de la professionalitat.

 

consultalesdades2