Ajuntament del Prat de Llobregat


Lluís Tejedor i Ballesteros

Alcalde del Prat de Llobregat

El Prat de Llobregat té una llarga tradició d'activitat econòmica productiva que s'ha anat consolidant al nostre municipi i ha format un teixit empresarial divers, que conjumina la presència de grans companyies amb una xarxa de "micros" i petites empreses.

Així mateix, el fet de disposar d'una ubicació estratègica i d'una excel·lent connectivitat, i la cultura treballadora i emprenedora dels ciutadans i ciutadanes del Prat, fan del municipi un territori d'oportunitats per iniciar o reemprendre projectes empresarials, individuals o col·lectius, i per afrontar els reptes que tenen davant seu les nostres empreses: consolidar l'activitat, millorar la competitivitat per garantir el seu present i el seu futur, i generar ocupació de qualitat.

Les administracions públiques i els agents econòmics i socials hem de treballar per construir entorns que facilitin aquestes oportunitats. El Programa Reempresa representa un important instrument en aquesta direcció. És una eina a disposició de les persones emprenedores i del teixit empresarial del nostre municipi, que té com a objectiu facilitar els processos de reemprenedoria i les transmissions d'activitats empresarials.

El Prat de Llobregat té una llarga tradició d'activitat econòmica productiva que s'ha anat consolidant al nostre municipi i ha format un teixit empresarial divers, que conjumina la presència de grans companyies amb una xarxa de "micros" i petites empreses.

Així mateix, el fet de disposar d'una ubicació estratègica i d'una excel·lent connectivitat, i la cultura treballadora i emprenedora dels ciutadans i ciutadanes del Prat, fan del municipi un territori d'oportunitats per iniciar o reemprendre projectes empresarials, individuals o col·lectius, i per afrontar els reptes que tenen davant seu les nostres empreses: consolidar l'activitat, millorar la competitivitat per garantir el seu present i el seu futur, i generar ocupació de qualitat.

Les administracions públiques i els agents econòmics i socials hem de treballar per construir entorns que facilitin aquestes oportunitats. El Programa Reempresa representa un important instrument en aquesta direcció. És una eina a disposició de les persones emprenedores i del teixit empresarial del nostre municipi, que té com a objectiu facilitar els processos de reemprenedoria i les transmissions d'activitats empresarials.

El Programa Reempresa al Prat és fruit de l'acord signat entre l'Ajuntament, la Diputació de Barcelona i la patronal CECOT, i forma part de les mesures de suport a l'empresa i l'emprenedoria de la política municipal de promoció econòmica.

Amb aquest acord, el Centre de Promoció Econòmica de l'Ajuntament del Prat esdevé el punt d’atenció, a la nostra ciutat, del Centre de Reempresa de Catalunya, on s'oferiran serveis d'assessorament qualificat per acompanyar la trobada i el procés d'acord entre els empresaris i empresàries que, per voluntat pròpia, volen vendre la seva empresa viable i les persones emprenedores interessades a donar-hi continuïtat.

Com a alcalde de la ciutat, agraeixo el suport dels ens promotors del Programa Reempresa, i  espero que esdevingui una eina útil per promoure l'activitat empresarial i emprenedora i el seu retorn en termes de creació d'ocupació i de millora de la qualitat de vida.

consultalesdades2