Associació Leader Ripollès Ges Bisaura

Associació Leader Ripollès Ges Bisaura


Miquel Rovira i Comas

President de l’Associació LEADER Ripollès Ges Bisaura

L’Associació per a la gestió del programa Leader Ripollès Ges Bisaura és una associació sense ànim de lucre, reconeguda com a Grup d’Acció Local pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i  Alimentació de la Generalitat de Catalunya, i és un dels 11 GAL repartits pel territori rural de Catalunya, que han estat reconeguts com a organismes col·laboradors de l’administració per tal de facilitar la implementació i desenvolupament de la metodologia Leader, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.

Un dels objectius estratègics de l’Associació Ripollès Ges Bisaura es  millorar el benestar de les persones que viuen i treballen en el territori rural d’actuació. Vetllant per un futur integrador, sostenible i intel·ligent. Fomentant la innovació, el dinamisme empresarial i l’emprenedoria, així com la promoció i facilitació de  processos de traspàs i relleu d’empreses, afavorint així la continuïtat i el creixement de les ja existents.

En aquest context hem cregut oportú participar en el programa Reempresa de Catalunya, que permet posar en contacte cedents i reemprenedors, com a mecanisme adequat per fomentar el relleu d’empreses en funcionament, les quals ja disposen de coneixement, cartera de clients,contactes,etc. que poden facilitar per una banda, el manteniment d’una empresa que funciona,evitant-ne el tancament i per l’altre, l’emprenedor no ha de començar de zero.

Des de l’Associació sempre hem treballat de forma transversal amb les entitats de promoció econòmica del territori, el Consorci Ripollès Desenvolupament per la comarca del Ripollès i el Consorci de la Vall del Ges Orís i Bisaura, per la part de comarca d’Osona. Per aquest motiu l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura, cedeix la gestió del punt d’atenció reempresa a ambdues entitats, amb l’afany de posar aquest servei més a prop de les persones i/o empreses del nostre territori.

consultalesdades2