Centre Metal-lúrgic


Sra. Alicia Bosch i Palma

Presidenta del Centre Metal·lúrgic

El Vallès es el pol industrial manufacturer més important del sud d’Europa. El nostre teixit industrial esta format majoritàriament per petites indústries que conviuen i col·laboren amb altres de mitjanes i també amb les grans. És un conglomerat viu on les empreses neixen, es transformen i en alguns casos desapareixen.

Re-empresa és un mercat transparent on els empresaris que per raons diverses volen finalitzar la seva etapa professional poden trobar el relleu per donar continuïtat a la seva activitat, seguint generant riquesa i llocs de treball i on emprenedors i altres persones que volen iniciar un negoci poden donar continuïtat a empreses que ja estan en funcionament i disposen de maquinaria, de personal i de clients.

El Centre Metal·lúrgic participa en Re-empresa amb l’objectiu que totes les empreses que tinguin viabilitat no hagin de desaparèixer i mitjançant Re-empresa disposin d’una eina amb la que participar en aquest mercat. El Centre Metal·lúrgic ajudarà i acompanyarà en aquest procés de recerca de continuïtat a totes les indústries del sector Metall, als Tallers de Reparació d’Automòbils i als Instal·ladors Electricistes i Fontaners.


Telèfon: 93 745 78 10