Diputació de Tarragona


Noemí Llauradó

Presidenta de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona, a través de l’Àrea de Recursos Humans, Polítiques Actives d’Ocupació i en el marc del treball de col·laboració amb l’activitat econòmica local previst a l’estratègia corporativa, desenvolupa projectes de foment de l’ocupació i de suport a l’emprenedoria que es distribueixen arreu de la demarcació.

Ara es tracta de la progressiva implantació de la Reempresa a les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, mitjançant la  ubicació de diversos punts d’atenció en els quals es facilitaran serveis d’intermediació i d’acompanyament a les persones cedents i a les reemprenedores. 

La Reempresa és un procés que garanteix la continuïtat i el creixement d’empreses ja existents, mitjançant l’orientació i el suport en el processos de cessió i de recepció de negocis entre diferents propietaris. En aquest sentit complementa l’acció per a la creació i la consolidació d’empreses que ja es presta des dels serveis d’emprenedoria de la Diputació i pot ampliar el catàleg de serveis dels en locals.

És un projecte dirigit a donar resposta a les persones que es troben en la cruïlla plantejada per les situacions de finalització o d’inici d’una activitat empresarial, tant pel qui vol cedir com pel qui vol reemprendre. El nostre propòsit és facilitar l’assessorament i l’assistència tècnica necessaris per prendre les decisions  adequades, les quals han de redundar en la continuïtat dels negocis i en el manteniment del nostre teixit empresarial.

 

consultalesdades2