Fundació Prevent


Fundació Prevent

Montse Moré

Des de Fundació Prevent, creiem que la col·laboració amb Reempresa ens permet enfortir el nostre ecosistema emprenedor. A través del nostre programa d'emprenedoria, proporcionem formació, suport i recursos a persones amb discapacitat que desitgen llançar o fer créixer els seus propis negocis, amb l'objectiu de promoure una societat més inclusiva i equitativa. Gràcies a Reempresa i els serveis que ara estan a l’abast dels nostres usuaris i usuàries, estem ampliant les oportunitats d'èxit per a tothom, contribuint a la creació d'un entorn empresarial més robust i diversificat.


Contacte: www.fundacionprevent.com/ca

Telèfon: 93 439 18 06