Ajuts destinats a la implementació d'estratègies de desenvolupament rural

Publicat el 06-05-2024

Data d'inici: 06-05-2024

Data final: 06-05-20241. Qui ho pot sol·licitar?
Tant persones físiques, que creïn una microempresa a títol individual, o que adquireixin una microempresa en traspàs i que no hagin estat donades d'alta com a autònoms en la mateixa activitat; i persones jurídiques i cooperatives no agràries.

Resten excloses de la subvenció les microempreses que es dediquin a les activitats de a) transport no relacionat amb els serveis a les persones, b) farmàcies, estancs, benzineres, entitats financeres i administracions de loteria, c) qualsevol activitat relacionada amb la formació reglada, d) i les activitats de determinats epígrafs d'IAE d'activitats empresarials recollits a l’annex 4 de les bases.
 
2. Quines són les línies de la subvenció?
L'ajut consisteix en un import a tant alçat a concedir per a la creació d'una empresa o l'adquisició d'una empresa en traspàs que podrà assolir fins a 35.000 euros, d'acord amb les condicions que s’indiquen a les bases.
 
3. Quina és la quantia de la subvenció?
Els imports màxims a aplicar d'acord amb els criteris de valoració són els següents:

 
4. Quin és el termini?On ho puc tramitar?
Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran dins el termini que estableixi la convocatòria corresponent, pendent d’aprovació, per mitjans telemàtics a través de la pàgina web http://seu.gencat.cat.

 
5. On puc trobar les bases?
Pots consultar les bases de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), o al Cercador d’Informació i Documentació Oficials (CIDO):

 
Més informació:
En cas de dubtes respecte d’aquesta subvenció, no dubtis en posar-te en contacte amb l’equip de Reempresa a través del següent correu: info@reempresa.org o, alternativament, número de telèfon: 932 66 74 38. Estarem encantats d’atendre’t i assessorar-te! 

Informacions d’interès