Nova subvenció de la Generalitat de Catalunya per a l'adquisició d'empreses

Publicat el 09-07-2018

Data d'inici: 09-07-2018

Data final: 09-07-2018El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya ha publicat les subvencions al comerç 2018 en les que s’inclou l’adquisició d’empreses en el programa 4: “Programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments” al seu àmbit 1. 

Destinataris:

Empreses físiques i jurídiques del sector del comerç, serveis, artesania o moda, que hagin realitzat una compravenda d’activitat o haver ocupat una parada de mercat municipal des del 19 de novembre del 2017 i durant el 2018. 

S’entenen com empreses de serveis, les següents activitats: 

Despeses subvencionables: 

Quantia de la subvenció: 

Es subvencionarà fins el 50% de la despesa documentada de compra-venda del negoci, amb un màxim de 5.000€ sempre i quan la inversió mínima del projecte sigui de 2.000€. Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000€. 

Termini de sol·licitud: 

El període de sol·licitud és des del dia 9 de juliol del 2018 fins exhaurir pressupost. 

Tramitació

El Centre de Reempresa de Catalunya no tramitarà les sol·licituds de les subvencions. Tot i això, poseu-vos en contacte amb el vostre Punt d’Atenció perquè us informin de les opcions disponibles. 

Podeu trobar més informació sobre la subvenció aquí! 

Informacions d’interès