Noves subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per l’afavoriment de la continuïtat empresarial

Publicat el 29-05-2018

Data d'inici: 29-05-2018

Data final: 29-05-2018

Has comprat o tens previst comprar una empresa a la ciutat de Barcelona? Sol·licita-la i aconsegueix fins a 5.000€!  
Destinataris:  
Persones empresàries individuals o microempreses (menys de 10 treballadors) domiciliades a la ciutat de Barcelona que adquireixin una activitat econòmica existent i en actiu a la ciutat de Barcelona en els sectors del comerç, serveis, restauració i indústria.  
El contracte de compravenda haurà d’haver estat celebrat entre el 1 de desembre de 2016 i el 15 de juny de 2018. El contracte no pot ser inferior a 3.000 € ni superior a 100.000 €. 
 
Despeses subvencionables: 
La quantia de la subvenció es calcularà tenint en compte el preu acordat en el contracte de compravenda d’una empresa en actiu. 
 
Quantia de la subvenció: 
La quantia de la subvenció màxima serà del 50% del preu de compravenda i no superarà els 5.000 €. 
A les compravendes amb pagament ajornat, l'import que comptarà serà el realment pagat i acreditat en la data de la presentació de la sol·licitud. 
 
Termini de sol·licitud: 
Es podran presentar sol·licituds des del 26 de maig de 2018 fins el 30 de Juny de 2018.  
 
Documentació: 

 
Tramitació: 
S’ha de fer de forma obligatòria al Portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona accessible al web www.bcn.cat/es/tramits.html  
Podeu trobar més informació aquí!  
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20160001217&style=empresa&language=ca 
Important: El Centre de Reempresa de Catalunya no tramitarà les sol·licituds de la subvenció. Tot i això, poseu-vos en contacte amb el vostre consultor o al 932667438 / info@reempresa.org per resoldre qualsevol dubte que tingueu. 

Informació facilitada per:

llimes_reduides-15_rgb_editora_10_3544_1

boto_mes_informacio_medium

Informacions d’interès