Pot el reemprenedor reprendre la prestació d’atur si finalitza l’activitat?

Publicat el 13-01-2016

Qui s’ho podrà aplicar?

Els aturats que estiguin cobrant la prestació d’atur i emprenguin com autònoms podran sol·licitar la represa de la prestació d’atur, fins a 5 anys després d’haver començat, si es veuen en situació d’haver de finalitzar l’activitat. Tanmateix, quan hagin passat més de 2 anys s’haurà de justificar el motiu.

Quines són les raons que justifiquen la represa de l’atur passats 2 anys?

- Econòmiques
- Tècniques
- Productives
- Organitzatives
- Força major determinant del cessament
- Pèrdua de la llicència administrativa
- Violència de gènere
- Divorci o separació matrimonial
- Cessament involuntari en el càrrec de conseller o administrador d’una societat o en la prestació de serveis a la mateixa.
- Extinció del contracte subscrit entre el treballador autònom econòmicament dependent i el seu client.

Fonts d’informació:

  1. Llei 31/2015, de 9 de setembre  per al Foment del Treball Autònom i de l'Economia Social
  2. Pàgina web SEPE

 

Informacions d’interès