Subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis i la moda del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

Publicat el 18-06-2021

Data d'inici: 18-06-2021

Data final: 18-06-2021Quin és l’objectiu? 

Aquestes subvencions tenen per finalitat promocionar i impulsar el sector comercial i de serveis, fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquests sectors, donar suport a la internacionalització de les marques catalanes de moda, la comercialització dels seus productes, la sostenibilitat i la tecnologia aplicada a la indústria d'aquest (fash-tech), així com, donar resposta als efectes causats per la declaració de l'estat d'alarma decretat el 14 de març pel RD-463/2020. 

 

Quines son les línies de la subvenció? 

Línia 3. Programa de suport en el procés de transformació digital de les empreses. 

Persones beneficiaries: 

Els professionals autònoms que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses de comerç, de serveis i parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris. 

 

Requisits:  

 

Quantia de la subvenció: 

Fins al 70% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.  

 

Documentació complementària a la sol·licitud. 

 

Línia 4. Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d'establiments: 

Persones beneficiaries: 

Els professionals autònoms que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses titulars d'establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris. 

 

Requisits:  

Per la recuperació dels locals buits 

Per la reforma d'establiments:  

 

Quantia de la subvenció: 

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros. 

Documentació complementària a la sol·licitud: 

 

Línia 8. Programa per a la reactivació i transformació de la moda catalana. 

Persones beneficiaries: 

Els professionals autònoms que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), i empreses de disseny de moda i empreses tèxtils que es dediquin en exclusiva a la fabricació de productes per al sector de la moda i que hagin endegat o endeguin accions durant el 2021 per a créixer i abordar els reptes de futur immediat en el nou entorn de mercat, amb projectes que incloguin la transformació digital, la sostenibilitat o la internacionalització de la marca i/o que estiguin en fase de reactivació de la seva marca i/o projecte empresarial. 

 

Requisits: 

 

Quantia de la subvenció 

 

Si compleixo amb els requisits, com ho puc tramitar? 

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d'Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).  Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat). 

 

Quin és el termini? 

Convocatòria oberta des del 17 de juny fins al 15 de juliol de 2021 

 

Més informació: 

Ens promotor: Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya - Subvencions 2021. Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (gencat.cat) 

Bases reguladores: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (gencat.cat) 

Informacions d’interès